ГОЛОВНА arrow ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  
30.09.2020
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Надрукувати

Могилів-Подільський медичний коледж – вищий навчальний заклад першого рівня акредитації. Коледж віднесений до об'єктів
комунальної власності Вінницької обласної Ради народних депутатів. Коледж є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку ,штампи тощо.

Могилів-Подільський медичний коледж був заснований в 1936 році Постановою Вінницького облздороввідділу як дворічна медична школа. З 1954 року рішенням  Виконкому Вінницької обласної ради депутатів трудящих (наказ № 246 від 12.07.54 р.) медшкола була реорганізована  в медичне училище, з 2005 року рішенням 21 сесії 4 скликання Вінницької обласної ради № 834 від 20 квітня 2005 року медичне училище було перейменоване на медичний коледж.

Могилів – Подільський медичний коледж розташований за адресою: 24000, Вінницька область,м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 6, Могилів-Подільський медичний коледж, тел. 6-52-94, 6-37-29.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02011054

E -mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.

http://medcollege.mogpod.com

Повна назва: Могилів-Подільський медичний коледж.

Скорочено: МОГ- ПОД МЕД. КОЛЕДЖ.

 

Цілі діяльності та завдання коледжу

Коледж має право на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні освітньо-кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста для галузі знань 22 „Охорона   здоров'я"    зі    спеціальності    223    «Медсестринство»    з    наступними спеціалізаціями:

"Лікувальна справа"

"Сестринська справа"

"Акушерська справа"

та для галузі знань 22 „Охорона   здоров'я"    зі    спеціальності    221   «Стоматологія»   зі спеціалізації :

"Гігієніст зубний"

 

Основними напрямками діяльності коледжу є:

 

 • підготовка відповідно до державного замовлення та договірних
 • зобов'язань висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров'я України;
 • провадження   освітньої   діяльності   за   освітнім   рівнем   повної загальної середньої освіти;
 • атестація педагогічних працівників;
 • підготовка абітурієнтів до вступних іспитів, профорієнтаційна робота;
 • організація і проведення у тісному зв'язку з навчальним процесом
 • науково-пошукової роботи;
 • надання    платних    освітніх    послуг    відповідно    до    діючого законодавства;
 • культурно-освітня,   методична,   видавнича,   фінансово-господарська  діяльність, виробничо-комерційні роботи;
 • розповсюдження   медичних,   санітарно-гігієнічних   та   екологічних знань серед населення області;
 • здійснення зовнішніх зв'язків.

 

Головні завдання коледжу:

 

 • здійснення освітньої діяльності за напрямом 22  Охорона здоров'я, яка
 • забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і відповідає стандартам вищої освіти;
 • здійснення науково-дослідницької, культурно-виховної, спортивної
 • та оздоровчої діяльності;
 • забезпечення виконання державного замовлення та інших угод на
 • підготовку фахівців з вищою освітою;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці, сприяння
 • працевлаштуванню випускників;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості виховання
 • студентів у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та Законів України;
 • формування соціально зрілої творчої особистості;
 • виховання морально, психологічно і фізично здорового покоління громадян;
 • формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до
 • трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;
 • забезпечення високих етичних норм, атмосфери взаємної поваги
 • доброзичливості у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
 • забезпечення   набуття   студентами   знань   у   галузі   Охорона здоров'я  та підготовка їх до професійної діяльності в лікувально-профілактичних установах;
 • перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів;
 • просвітницька діяльність:
 • інформування   студентів   про   ситуації,   що   склалися   на   ринку зайнятості.

 

 
porno escort bayan