ГОЛОВНА arrow ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  
23.02.2018
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Надрукувати
05.06.2017
Перелік статей
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10

 

 

Концепція культурно-виховної роботи

 

 

Могилів-Подільського медичного коледжу

      Концепція культурно-виховної роботи в Могилів-Подільському медичному коледжі розроблена у відповідності з законами України “Про освіту”, “Про мову в Україні”, програмою “Освіта – 21ст.”, “Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти” (1996р.), наказу Міністерства освіти і науки України № 217 від 19.06.97р. “Про впровадження методичних рекомендацій щодо організації і проведення виховної роботи  у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації”.
        Національне виховання в коледжі спрямоване на формування у молоді орієнтирів на загальнолюдські цінності, виховання любові до своєї держави, її народу, готовності брати активну участь у процесах державотворення.   
    Мета національного виховання:

            Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу; формування у молоді рис громадянина України.
 

                      Принципи національного виховання

1.    Єдність національного і загальнолюдського полягає у формуванні національної свідомості, любові до рідної землі, народу; у оволодінні українською мовою, культурою, традиціями, звичаями рідного народу та надбаннями світової культури.
2.    Природовідповідність – врахування цілісності природи людини, її психологічних, національних і релігійних особливостей.
3.    Культуровідповідність – органічний зв”язок з історією народу, його мовою, культурою, етикою та мораллю, релігійними традиціями обрядами.
4.    Демократизація та гуманізація – сприяння розвитку різноманітних форм співпраці і встановлення довіри між вихователями і вихованцями, формування поваги до особистості.
5.    Гармонізація родинного і суспільного виховання – об”єднання і координація виховних зусиль усіх суспільних інституцій, організації педагогічного всеобучу батьків.
   
    Безперервність і наступність виховної роботи  полягає в здійсненні виховання свідомої національної інтелігенції шляхом поєднання навчання і виховання, у сприянні оновлення і збагачення інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти, примноження культурного потенціалу, створення необхідних умов для розвитку особистості, її мислення, загальної культури, пропагування здорового способу життя.          Основні напрямки культурно-виховної роботи

Реалізація основних завдань і принципів культурно-виховної роботи у національній системі освіти здійснюється у ряді пріоритетних напрямів виховання:
Патріотичне виховання – формування патріотичних почуттів, вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім”я процвітання української держави.
Правове виховання – формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів; знання і дотримання у поведінці Законів України.
Морально-етичне виховання – прищеплення і розвиток моральних принципів і переконань та потреби поводити себе відповідно до морально-етичних норм, що діють в суспільстві.
Художньо-естетична освіченість і вихованість особистості – виховання у молоді естетичних поглядів  і смаків, які грунтуються на народній естетиці та   на кращих надбаннях цивілізації.
Професійно-трудове виховання – формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями професійної майстерності.
Екологічне виховання – формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи,відчуття відповідальності за неї як за національне багатство
Формування здорового способу життя – утвердження здорового способу життя як невід”ємного елемента загальної культури особистості. Повноцінний фізичний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров”я.
Гендерне виховання – формування світогляду молоді на засадах рівних прав між чоловіками та жінками.
Родинно-сімейне виховання – формування у молоді поваги до родинних традицій, ставлення до сім”ї як до соціальної та особистої моральної цінності.
Усі напрямки культурно-виховної роботи тісно взаємопов”язані, доповнюють один одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення. Разом з тим, усі вони стверджують цілісну систему національного виховання.            Форми і методи культурно-виховної
                              роботи в коледжі


Найбільш доцільними є такі форми і методи роботи: бесіди, екскурсії, КВК, вікторини, орггодини, круглі столи, ділові зустрічі, зустрічі поколінь, дискусії, турніри, трудові десанти, конкурси професійної майстерності, тематичні конференції, диспути, літературні вітальні, вечори, свята, обряди, участь у державних акціях, спортивні змагання, участь у студентських олімпіадах, робота клубів за інтересами, огляди художньої самодіяльності, агітбригади, відвідування театрів, кінотеатрів, музеїв, художніх виставок та ін.


Останнє оновлення ( 05.02.2018 )
 
Календар
 2 2018 
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728       
porno escort bayan