ГОЛОВНА arrow ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  
23.02.2018
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Надрукувати
05.06.2017
Перелік статей
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10
ПОЛОЖЕННЯ
про студентський гуртожиток 
Могилів-Подільського медичного коледжу

1. Загальні положення

1.1. Це положення регламентує функціонування студентського гуртожитку Могилів-Подільського медичного коледжу, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитку, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку.
1.2. Студентський гуртожиток Могилів-Подільського медичного коледжу призначений для проживання на період навчання іногородніх студентів та ліцеїстів (далі - студенти), а також студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.
1.3. Вільні кімнати в гуртожитку можуть використовуватися дирекцією коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів для створення відокремленого готелю.
1.4. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинно мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
1.5. У гуртожиток можуть бути поселені іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.
1.6. Поселення студентів до студентського гуртожитку здійснюється рішенням директора коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода (контракт) на проживання.
1.7. Студентський гуртожиток підпорядковується дирекції коледжу і може здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі коледжу.
1.8. Кімнати гуртожитку поділяються на чоловічі та жіночі, з самообслуговуванням і самоврядуванням залежно від умов проживання, що визначається дирекцією коледжу і погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
1.9.  Працівники коледжу, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток лише за рішенням директора коледжу і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
1.10. Проживання в студентському гуртожитку сторонніх осіб, забороняється.
1.11. Гуртожиток, крім основного призначення, може надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.
1.12. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитку.
1.13. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються директором коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
1.14. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором коледжу.


2. Надання житлового місця в гуртожитках

2.1. Розміщення студентів у гуртожитку та виселення з нього, умови проживання, права і обов’язки визначаються даним Положенням.
2.2. Розподіл місць проживання у гуртожитках між відділеннями здійснюється рішенням дирекції коледжу із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
2.3. Списки студентів на проживання в гуртожитках готуються завідувачами відділень і затверджуються директором за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
2.4 . На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директор коледжу чи за його дорученням  голова студпрофкому укладає угоду із студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер (направлення), який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері (направленні) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.
2.5. Облік ордерів (направлень) та студентів, які проживають у гуртожитку, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою. Бланки ордерів (направлень) зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.
2.6. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт (свідоцтво про народження) і здати коменданту гуртожитку ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед.
2.7. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.
Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.
2.8. Документи на реєстрацію студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку у встановленому порядку.
2.9. У разі непередбачених обставин та з поважних причин студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання.
2.10. Місця в студентському гуртожитку для розміщення студентських сімей визначаються директором коледжу із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
2.11. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється директором коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів. Якщо студентська родина складається із студентів різних вищих навчальних закладів міста, то постановка на облік та надання житла може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами.
2.12.У гуртожитках, де проживають студентські сім’ї з дітьми, мають бути відведені місця для зберігання дитячих візків, іграшок тощо, приміщення для тимчасового перебування дітей та їхніх ігор.

3. Користування гуртожитком. Умови проживання.
   
3.1. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для студентів цього гуртожитку до 2300 години вільно, а з 2300 до 0600 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення.
3.2. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8.00 до 21.00. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.
Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на студентів, які їх запросили.
3.3. Культурні заходи в гуртожитку здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з дирекцією коледжу. Усі заходи повинні закінчуватись до 2100.
3.4. У кожній кімнаті з числа студентів, які проживають у ній, обирається староста.
3.5. Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).
3.6. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:
–    користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
–    вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
–    обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
–    через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи  працівників гуртожитку тощо;
–    звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку  і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам  даного Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитку, до дирекції коледжу, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
3.7. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:
–    знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
–    своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;
–    підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;
–    дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;
–    забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в коменданта гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;
–    своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
–    про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;
–    відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;
–    дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
–    реєструвати додаткові електроприлади в коменданта гуртожитку;
–    попереджувати коменданта гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);
–    після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.
3.8. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:
–    переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із комендантом гуртожитку;
–    переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;
–    проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
–    користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;
–    проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданта гуртожитку;
–    залишати сторонніх осіб після 2100 без письмового дозволу коменданта гуртожитку;
–    палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;
–    порушувати тишу з 2300 до 0700;
–    створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
–    тримати в гуртожитку тварин.
3.9.  За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.
За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:
                -зауваження;
                -догана;
                -відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний     
                  рік;
                -розірвання угоди на проживання.
3.10. Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться дирекцією коледжу за  погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
3.11. Порядок проживання студентів у гуртожитку в канікулярний  період визначається з урахуванням їх побажань директором коледжу.


4. Виселення із студентського гуртожитку

4.1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, – у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до коледжу за конкурсом, – протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.
4.2. При відрахуванні з коледжу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу.
У разі, коли з поважних причин студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням дирекції коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів  цей термін може бути продовжений.
4.3. Виселення студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.
   
5. Плата за житло та послуги

5.1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються студентам, які проживають у гуртожитку.
5.2. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитку установлюється дирекцією коледжу і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.
5.3. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитку погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією; вони мають бути доведені до відома студентів.
5.4. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за місяць уперед.
5.5.Додаткові послуги, що надаються за бажанням студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.

6. Обов’язки дирекції коледжу
та адміністрації гуртожитку

6.1. Дирекція коледжу несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в ньому установленого порядку і правил проживання, організацію побуту студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.
6.2. Дирекція коледжу та адміністрація гуртожитку повинні дотримуватись даного Положення про студентський гуртожиток коледжу, угоди, укладеної зі студентом, та норм чинного законодавства.
6.3.  Дирекція коледжу та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.
6.4. Дирекція коледжу та адміністрація гуртожитку зобов'язані:
–    забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
–    утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;
–    укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;
–    проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;
–    забезпечувати студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами  для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;
–    здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей студентів, які проживають у гуртожитку;
–    своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
–    здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;
–    надавати студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;
–    укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;
–    сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку студентів, які проживають у  гуртожитку;
–    інформувати студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;
–    забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;
–    забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитку.
6.5. Дирекція коледжу  спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.
6.6.  7Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.
6.7. Дирекція коледжу  спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку коледжу.
6.8. Поточний ремонт гуртожитку полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.
6.9. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, студентам на час ремонту дирекцією коледжу надається інша житлова площа в тому самому  гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.Дане Положення про студентський гуртожиток Могилів-Подільського медичного коледжу розроблено на основі примірного Положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, затверженого наказом Міністерства освіти і науки України №1004 від13 листопада 2007р.Останнє оновлення ( 05.02.2018 )
 
Календар
 2 2018 
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728       
porno escort bayan