ГОЛОВНА arrow АБІТУРІЄНТАМ arrow Приймальна комісія arrow ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ В 2019 РОЦІ  
17.12.2018
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ В 2019 РОЦІ Надрукувати

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на навчання до Могилів-Подільського медичного коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році 

 

 

Затверджено педагогічною радою

Могилів- Подільського медичного

коледжу

Протокол №  2     від   29.11. 2018 р.

                                                      

Директор__________       В.М.Кордон

                             

 

 

 

 

Могилів-Подільський – 2018р.

 

 

 

Правила прийому на навчання до Могилів-Подільського медичного коледжу

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

в 2019 році

 

 

         1.Провадження освітньої діяльності у Могилів-Подільському медичному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, серія АЕ № 636703 від 19.06.2015р., термін дії до 01.07.2025р., акту узгодження переліку спеціальностей, за якими  здійснюється підготовка здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Могилів-Подільського медичного коледжу відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня  2018 року № 1082 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за № 1231/32683 та відповідно до законодавства України. Правила прийому діють до 31 грудня 2019 року.

2. Могилів-Подільський  медичний  коледж  оголошує  прийом   на підготовку фахівців за спеціальністю «Медсестринство» - 223, з наступними спеціалізаціями «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальністю відповідно до переліку спеціалізацій, за яким здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

 

І. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

  1. До Могилів-Подільського   медичного   коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

особи, які здобули повну загальну середню освіту;

 

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту можуть прийматись на другий  курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у Могилів-Подільському медичному коледжі.

3. Особливості прийому до Могилів-Подільського медичного коледжу осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються   наказом № 560.

4. Особливості прийому до Могилів-Подільського медичного коледжу осіб, місцем проживання яких є територія проведення операції об’єднаних сил (на період її проведення), або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються  наказом  № 697.

 

ІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

1.Фінансування   підготовки    здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Могилів-Подільському медичному коледжі здійснюється:

за рахунок видатків місцевого бюджету - за  регіональним  замовленням;

за  кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в Могилів-Подільському    медичному    коледжі    на    конкурсній    основі відповідно до стандартів  освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти  місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету ( за регіональним замовлення) для здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття  цього освітньо-кваліфікаційного рівня в Могилів-Подільському медичному коледжі за умови відшкодування до місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у Могилів-Подільському медичному коледжі, якщо вони:

за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії;

 мають направлення на навчання, видане регіональним замовником відповідно до законодавства.

5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо-кваліфкаційного рівня молодшого спеціаліста нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, відповідно до частини другої статті 4 Закону України  „Про вищу освіту”.

6. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може бути здобутий за кошти місцевого бюджету лише один раз, крім випадків передбачених абзацом дев′ятим  частини першої статті Закону України „Про вищу освіту”.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти місцевого бюджету, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі.

 

ІІІ. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення

 

1.  Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціалізацією. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

 

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

2.Прийом на навчання за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) здійснюється на спеціальність та форму навчання, за якими воно сформовано Міністерством охорони здоров'я України за поданням регіонального замовника в особі Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА.

          3. Обсяг прийому за кошти фізичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається Могилів-Подільським медичним коледжем у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення.

 

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається  Могилів-Подільським медичним коледжем у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за спеціалізаціями.  

4. Квота-1 встановлюються Могилів-Подільським медичним коледжом у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) обсягу регіонального  замовлення за основним конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.      

 

 

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

   1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

 

       графік роботи приймальної комісії:

 

з 01 липня 2019р.  до 16 серпня 2019р.

 

Приймальна комісія працює

 з 9.00 до 17.00

 обідня перерва з 13.00. до 14.00.

 в суботу з 9.00 до 13.00

 вихідний день - неділя

         Робочими днями є дати пов’язані зі строками прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

2. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

прийом заяв та документів, визначених розділом V цих Правил, починається 01 липня та закінчується 13 липня о 18.00 год.;

вступні іспити, співбесіди проводяться з 14 липня до 21 липня;

рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 23 липня;

вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення, передбачені пунктом  1 розділу VIIІ цих Правил, до 12:00 год. 27 липня;

 зарахування вступників відбувається:

 за регіональним замовленням не пізніше 18:00 год. 29 липня;

 за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 01 серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня;

переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 06 серпня.

2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних  документів розпочинається 01 липня ;

прийом заяв та документів, передбачених розділом V цих Правил, розпочинається 10 липня;

прийом заяв та документів закінчується:

о 18: 00 год. 22 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів;

о 18:00 год. 29 липня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

вступні іспити проводяться з 23 до 28 липня;

співбесіди проводяться з 23 до 25 липня;

списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди  з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівеня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год01 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 год. 03 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 год. 04 серпня. Зараховані особи впродовж 04 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

 

рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання,  вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год.  01 серпня;

вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця  регіонального замовлення до 12:00 год. 05 серпня;

зарахування вступників відбувається:

за регіональним замовленням - не пізніше 12:00 год. 06 серпня;

 за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12:00 год. 16 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше  30 вересня);

 

                             V. Порядок прийому заяв та документів для участі у онкурсному            

                                          відборі до Могилів- Подільського медичного коледжу

 

1.  Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:

 

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

 

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами  вступних іспитів з конкурсних предметів у Могилів-Подільському медичному коледжі та/або квотою-1 відповідно до цих Правил;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;

для реалізації прав на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;

за наявності розбіжностей у даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім′я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у   разі подання іноземного документа про  освіту;

 

у  разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

         у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

 

у  разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджені довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

            Вступники зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Могилів-Подільському медичному коледжі та/або квотою-1, які  мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

 

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

 

           3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти згідно з чинним законодавством.

 

При приймальній комісії Могилів-Подільського медичного коледжу створений консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатку до документа про повну загальну середню освіту.

 

4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

 

5.  У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, мови).

 

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 

«Претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти регіонального бюджету  ( за регіональним замовленням)»;

 

«Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення».

 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

6.  Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 

документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2019 року);

 

військово-облікових документів;

 

документа  державного  зразка  про раніше  здобутий  освітній  (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 сертифіката  (сертифікатів)  зовнішнього  незалежного  оцінювання  (для  вступників на основі повної загальної середньої освіти);

           документів, які підтверджують право вступника на зарахування за

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

            Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органами державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №560 та наказом №697 відповідно.

 

 

У   разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

 

      7.До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

 

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

медичну довідку за формою 086-о.

 

 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

8.  Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1  унеможливлюють їх реалізацію.

 

9.  Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ІХ цих Правил. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення  унеможливлюють їх реалізацію.

 

10.  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною  комісією Могилів-Поідльського медичного коледжу. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

11.  Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення.

 

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

12.  Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на  веб-сайті закладу освіти на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

 

13.  Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1  фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

 

14.  Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до закінчення подання  електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

 

 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах освіти.

 

15.  При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за614/27059.

 

              VI. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів  або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих  Правил прийому.

 

        3.Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (письмовий тест),  біології (письмовий тест) .

 

         4.Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (100б.), біології або хімії (100б.).

 

5.  Конкурсний бал розраховується:

 

1) для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

 

КБ = П1 + П2 + А,

 

де П1 - оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка вступного іспиту  з другого предмета; А - середній бал документа про базову загальну середню освіту. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок встановлюється рівним 4. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

 

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до Могилів-Подільського медичного коледжу. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 40, то він встановлюється таким, що дорівнює 40.

 

2) Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

 

КБ = П1 + П2 + А,

 

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з другого предмета; А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 1).

 

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650,  він встановлюється таким, що дорівнює 650. Інформацію про них приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

 

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до Могилів-Подільського медичного коледжу. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, то він встановлюється таким, що дорівнює 650.

 

 

         6.В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування (шляхом множення конкурсного бала на коефіцієнт 1,05) до вищих медичних закладів освіти.

 

         7.Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

        8.У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

 

        9. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

 

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми співбесід, вступних іспитів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті Могилів-Подільського медичного коледж У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.

 

          10.Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

          11.Апеляції на результати вступних випробувань, проведені Могилів-Подільським медичним коледжем, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

 

          12.Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

          13.Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Могилів-Подільському медичному коледжі.

 

 

 

VIІ.  Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

1.  Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є:

 

зарахування за співбесідою;

 

участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти регіонального бюджету  (за регіональним замовленням ) є можливість:

 

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-2 на місця  регіонального замовлення;

 

переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

 

2.  Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

 

особи, з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

 

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»).

 

3.       Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого Могилів-Подільським медичним коледжем  мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, відповідно до  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

         Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі зарезультатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»).

 

4.       Вступні випробування  проходять у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого Могилів-Подільським медичним коледжем мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

 

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

 

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»).

 

5.       Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом вищої освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

 

особи, які в 2019 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

 

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2017 - 2019 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»).

 

 

    6.Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів), в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані з 01 грудня 2018 року включно);

 

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

 

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

 

         7.Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням відповідно до пунктів другого-п′ятого цього розділу, і не були зараховані на місця регіонального замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

        8.Підлягають переведенню на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 

діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

 

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

 

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

 

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

 

          9.Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

 

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

 

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасникми бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

 

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням відповідно до пунктів другого-сьомого цього розділу, і не були зараховані на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»).

 

         10.Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

 

 

VIIІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Список вступників, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого;

за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання абл вступних іспитів з першого конкурсного предмета від білбшого до меншого (для втсупників на основі повної загальної середньої освіти).

Якщо встановлені в третьому - четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я. по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1;

освітньо-кваліфікаційний рівень, назва конкурсної пропозиції;

середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфкаційний) рівень.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Могилів-Подільського медичного коледжу.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за  кошти  регіонального бюджету (за регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті  Могилів-Подільського медичного коледжу відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Могилів-Подільського медичного коледжу, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 

 

ІХ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил  зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

2. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення за  певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі ІV цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі ХІІ цих Правил.

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги до зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

Х. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених в пункті 1 розділу ІХ цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 ІХ цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між Могилів-Подільським та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями) та формами здобуття освіти, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та\або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

 

 

ХІ. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

 

1.Могилів-Подільський медичний коледж самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми здобуття освіти та місць (крім небюджетних  конкурсних пропозицій) на які були надані рекомендації до зарахування до Могилів-Подільського медичного колджу за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 7-8 розділу VI цих Правил та анульовані в порядку, визначеному пунктом 1 розділу Х цих Правил.

2. Правом переведення на вакантні місця регіонального замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця регіонального замовлення.

3. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

особи, які зазначені в  пункті 8 розділу VІІ цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

 особи, які зазначені в пункті 9 розділу VІІ цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 5-7 розділу VI цих Правил, не більше ніж на 50 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі повної загальної середньої освіти);

особи, які зазначені в пункті 10 розділу VІІ цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти);

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпунктах другому-третьому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

Не допускається переведення на вакантні місця регіонального  замовлення  осіб, які відмовились від рекомендації на бюджетні місця, які були надані в порядку адресного розміщення бюджетних місць в поточному році, а також у разі невиконання вимого до зарахування на місця регіонального замовлення у терміни, встановлені розділом  ІV цих Правил. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці другому-третьому цього пункту, заклад освіти використовує для цього вакантні місця  державного замовлення з інших спеціалізацій цієї галузі (після перевелення на вакантні місця державого замовлення осіб, зазначених в абзацах другому, третьому, п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти, про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому закладі освіти. Могилів-Подільський медичний коледж повідомляє регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціалізацій та форм здобуття осіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, Могилів-Подільський медичний коледж надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника.

 

XІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Могилів-Подільського медичного коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті Могилів-Подільського медичного коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника  скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XІІІ цих Правил.

3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Могилів-Подільського медичного коледжу за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

4. Якщо  особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 днів від дня їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу лсвти за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18:00 години 19 вересня.

 

ХІІ. Особливості прийому на навчання іноземців

та осіб без громадянства для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова»,  постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2017 року № 1167).

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством .

3. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до  закладів освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 

 

XІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні      

     прийому до Могилів - Подільського медичного коледжу

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).  Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Могилів-Подільський медичний коледж зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті  Могилів-Подільського медичного коледжу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Могилів-Подільського медичного коледжу.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним (замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви до вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до Могилів-Подільського медичного коледжу здійснюється на підставі даних Єдиної бази через розділ „Вступ” веб-сайту Єдиної бази, а також інформаційними системами.

 

 

 

 

                                               Додаток 1

                                                                 до Правил прийому  на навчання                                                                                                                   

                                                                        до Могилів-Подільського медичного                                                   

                                                                                              коледжу для здобуття освітньо-кваліікаційного

                                                                                  рівня молодшого спеціаліста  в 2019 році    

                                                                  (  підпункт 2 пункт 5 розділу VI )

          

 

 

ТАБЛИЦЯ 
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

1

100

 

4

120

 

8

160

1,1

100

 

4,1

121

 

8,1

161

1,2

100

 

4,2

122

 

8,2

162

1,3

100

 

4,3

123

 

8,3

163

1,4

100

 

4,4

124

 

8,4

164

1,5

100

 

4,5

125

 

8,5

165

1,6

100

 

4,6

126

 

8,6

166

1,7

100

 

4,7

127

 

8,7

167

1,8

100

 

4,8

128

 

8,8

168

1,9

100

 

4,9

129

 

8,9

169

2

100

 

5

130

 

9

170

2,1

101

 

5,1

131

 

9,1

171

2,2

102

 

5,2

132

 

9,2

172

2,3

103

 

5,3

133

 

9,3

173

2,4

104

 

5,4

134

 

9,4

174

2,5

105

 

5,5

135

 

9,5

175

2,6

106

 

5,6

136

 

9,6

176

2,7

107

 

5,7

137

 

9,7

177

2,8

108

 

5,8

138

 

9,8

178

2,9

109

 

5,9

139

 

9,9

179

3

110

 

6

140

 

10

180

3,1

111

 

6,1

141

 

10,1

181

3,2

112

 

6,2

142

 

10,2

182

3,3

113

 

6,3

143

 

10,3

183

3,4

114

 

6,4

144

 

10,4

184

3,5

115

 

6,5

145

 

10,5

185

3,6

116

 

6,6

146

 

10,6

186

3,7

117

 

6,7

147

 

10,7

187

3,8

118

 

6,8

148

 

10,8

188

3,9

119

 

6,9

149

 

10,9

189

 

 

 

7

150

 

11

190

 

 

 

7,1

151

 

11,1

191

 

 

 

7,2

152

 

11,2

192

 

 

 

7,3

153

 

11,3

193

 

 

 

7,4

154

 

11,4

194

 

 

 

7,5

155

 

11,5

195

 

 

 

7,6

156

 

11,6

196

 

 

 

7,7

157

 

11,7

197

 

 

 

7,8

158

 

11,8

198

 

 

 

7,9

159

 

11,9

199

 

 

 

 

 

 

12

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< Попередня   Наступна >
porno escort bayan