ГОЛОВНА arrow НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА arrow Навчально-методичні публікації викладів arrow Публікація Мартинюк Н.О.  
23.03.2018
Публікація Мартинюк Н.О. Надрукувати
29.02.2008

Сучасна модель підготовки медичних сестер

Мартинюк Ніна Олексіївна

завідувач медсестринсько-стоматологічного відділення

admin71.jpg

Історія підготовки медичних сестер у нашій країні триває не одне десятиліття. Уявлення про медичну сестру лише як технічного помічника лікаря залишається і на сьогоднішній день часто реальністю, на жаль.
Найчастіше медсестра дійсно лише виконує призначення лікаря, працює суворо під його контролем і за його вказівками, тобто її робота зводиться до обслуговування лікаря і виконання суто технічної роботи, яка не вимагає високої професійної медсестринської кваліфікації, а іноді – і не пов’язаної з професією. Це все вплинуло негативно на сутність медсестринської допомоги, імідж та привабливість професії медичної сестри.
Всесвітня організація охорони здоров’я ще у 1981 році відзначила недосконалість існуючого законодавства про м/с службу та навчання відповідного персоналу у Європі, що гальмує розвиток сестринської справи. Один з чинників цього гальмування є зневажливе ставлення до м/с персоналу, не бажання визнати, що м/с є рівноправним самостійним працівником охорони здоров’я. З іншого боку і самі м/сестри не готові і не бажають брати на себе відповідальність, яка виникає з набуттям самостійності і незалежності.
У багатьох країнах світу вихід з цієї кризової ситуації був знайдений в останні десятиліття шляхом інтенсифікації наукових досліджень, підвищення якості м/с освіти, підвищення соціального статусу м/с (з’явились численні міжнародні організації м/сестер): так за кордоном з’явилась багаторівнева м/сестринська освіта: бакалавр та магістр, окрім м/с – молодший спеціаліст. Кілька років тому ця система почала запроваджуватись і у нас.
Існує в світі кілька моделей медсестринства, є три освітньо-кваліфікаційні рівні: медична сестра – молодший спеціаліст, бакалавр і магістр (вища освіта).
Які функції у м/с – бакалавра? Чим вона відрізняється від молодшого спеціаліста?
Вона отримує більш ґрунтовну фахову підготовку з усіх дисциплін, а також знання з основ психології та педагогіки, основ адміністрації та управління.
М/с – бакалавр має право працювати старшою м/с відділення або головною м/с лікарні; викладачем в навчальному закладі, займатись науковою роботою.
Кілька слів про м/с магістра. На даний момент МОЗ України працює над створенням концепції та навчальних планів магістратури для медсестер-магістрів. Мета цього – підготовка фахівців сестринської справи, здатних викладати сестринські дисципліни у вищих навчальних медичних закладах І–ІІ рівнів акредитації, курсах підвищення кваліфікації м/с, організувати і керувати відділенням сестринської допомоги, хоспісами, багатопрофільними і спеціалізованими медичними лікувальними та реабілітаційними закладами.
Ми готуємо перший рівень – молодшого спеціаліста. На сьогоднішній день вимоги до його підготовки інші ніж раніше.
Це:
- самостійне здійснювання догляду за пацієнтом через медсестринський процес;
- підготовка пацієнта до всіх видів досліджень;
- асистування при проведенні лікарських маніпуляцій;
- надання першої медичної допомоги;
- захист прав та інтересів пацієнтів;
- навчання пацієнтів і його близьких з питань підтримки його здоров’я, взаємодопомоги;
- пропаганда медико-гігієнічних знань та профілактики;
- формування здорового способу життя у населення.
Як бачимо, медсестрі – молодшому спеціалісту, передається ряд функцій лікаря, що підвищує її відповідальність за результат лікування.
В зв’язку з цим змінився зміст підготовки медсестри: в навчальному плані з’явились інші дисципліни: замість догляду за хворими – сестринська справа (втричі більше годин); замість терапії, хірургії, педіатрії і т.д. – медсестринство в терапії, хірургії, педіатрії і т.д.. Це не означає лише зміну назв предметів, це означає зміни змісту освіти з кожної дисципліни. Абсолютно новим є введення такого поняття як самостійна робота студентів. Це означає, що третину матеріалу з кожної дисципліни студент має засвоїти самостійно. Для цього викладачі забезпечують його через бібліотеку всіма необхідними матеріалами (це – тексти лекцій і опорні конспекти), чергування у відділеннях лікарні і робота в кабінетах доклінічної практики, написання рефератів, складання таблиць тощо.
Але на першому місці залишається аудиторна робота! Чим же суттєво відрізняється підготовка сучасної м/с від попередніх років? Тим, що в основу сестринської допомоги пацієнту поставлений сестринський процес.
Що це таке ?
Це є нове розуміння ролі м/с в практичній охороні здоров’я, це є не тільки її гарна технічна підготовка, але й уміння творчо ставитися до догляду за пацієнтом, працюючи з ним як з особистістю, а не як з “об’єктом маніпуляційної техніки”. Тому  на кожній темі будь-якої з клінічних дисциплін, основна увага приділялась не патогенезу хвороб, а саме сестринському процесу, який визначає:
по – перше,конкретні потреби пацієнта в догляді;
по – друге, прогноз наслідків.
Далі сестринський процес визначає план дій м/с щодо задоволення потреб пацієнта.
Також він дозволяє оцінити ефективність цих дій м/с, тобто професіоналізм сестринського втручання.
Ось ці етапи на  таблиці

Структура сестринського процесу

1. Сестринське обстеження пацієнта
2. М/сестринський діагноз (визначення потреб і проблем пацієнта)
3. Планування допомоги пацієнту
4. Виконання планування необхідного сестринського втручання
5. Оцінка отриманих результатів та їх корекція в разі потреби

Для кожного з цих етапів м/с веде самостійно документацію, незалежно від лікаря.
Стандарти сестринського догляду, м/сестринської моделі та м/сестринського процесу – це недалеке майбутнє нашого практичного медсестринства і його впровадження вже розпочалось в сфері підготовки медсестринських кадрів з 2000 р.
Але це тільки початок процесу реформування медичної освіти в Україні. Україна поставила за мету вступ до Болонського процесу, а для цього треба привести у відповідність рівень нашої підготовки м/с до європейських та міжнародних стандартів (передбачених Болонською декларацією).
Що це означає? Які зміни нас очікують?
Це, в першу чергу, зміни щодо змісту освіти та терміну навчання:
- термін  навчання медсестри має складати, згідно європейських стандартів, не 2 роки, а 3 - на базі повної середньої освіти;
- можлива поява нових навчальних дисциплін таких як: соціологія і здоров’я, філософські основи медсестринства, педагогіка, 5 видів психології (психологія для  професіоналів в охороні здоров’я, вікова психологія, психологія навчання, психологія-етика);
- 3 види патології і таке подібне;
- більше уваги вивченню психіатрії (м/с в психіатрії, перша допомога хворим на психічні захворювання), медицині інвалідності, паліативній допомозі, м/с в гематології, м/с ендокринології, в сексології.
Інші зміни в системі підготовки медсестер у відповідності до Болонського процесу, які нас очікують, стосуються нової технології навчання – модульно-рейтингова система.
В чому її суть? Що вона дасть нам всім?
Суть  в уніфікації змісту навчання. Тобто кожен студент будь-якого коледжу (університету) буде мати можливість, закінчивши один семестр у нас, продовжити навчання в іншій країні, яка є учасником Болонської декларації. А потім – і працювати в іншій країні. Правда для цього потрібен рівень  знань  іноземних мов.
Хочу сказати ще кілька слів ось про що. Змінюються умови здачі випускних державних іспитів для спеціальності “Сестринська справа”. Вже більше 5 років студенти Могилів-Подільського медичного коледжу здають ліцензійний  іспит, який називається“ Крок–М”, у вигляді тестування. Цей іспит є незалежним, проводить його Київський центр тестування. Завдання містить 150 тестів, їх зміст конкретний, змінюється щорічно і доводиться до нас  лише в день написання. І результат опрацьовується і оцінюється в Києві. В результаті студенти, які відповіли правильно на 40,5% питань, отримують сертифікат, який дозволяє їм здійснювати професійну практичну діяльність. До речі, в минулому році 100% наших випускників написали ці тести і отримали бажаний сертифікат.
Всі ці зміни будуть стосуватися також системи післядипломної освіти практикуючих медичних сестер. Весь цикл навчального процесу  на курсах підвищення кваліфікації буде побудований на основі медсестринської моделі, а діагностична оцінка стану підготовки на курсах – проводитиметься із застосуванням банку тестів “Крок–М“. 
Ці чинники призвели до кризи в системі підходу до підготовки  медсестер і обумовили перегляд цього питання, внаслідок чого з’явилась  на світ “Програма розвитку медсестринства України на 2005–2006 роки” (наказ № 585 Міністерства охорони здоров’я України).
Які проблеми виникають при виконанні цієї програми? Що гальмує її реалізацію?
-відсутність законодавчої бази, фінансів;
-відсутність наукових  досліджень;
-недостатній рівень  післядипломної  підготовки;
-велике навантаження на середній медперсонал, що створює соціальну напругу.

Останнє оновлення ( 29.02.2008 )
 
< Попередня
porno escort bayan