ГОЛОВНА arrow ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ arrow Концепція культурно-виховної роботи Могилів-Подільського медичного коледжу  
30.09.2020
Концепція культурно-виховної роботи Могилів-Подільського медичного коледжу Надрукувати

Концепція

культурно-виховної роботи

  Могилів-Подільського медичного коледжу

 

           Концепція культурно-виховної роботи в Могилів-Подільському медичному коледжі розроблена у відповідності з законами України “Про освіту”, “Про мову в Україні”, програмою “Освіта – 21ст.”, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді,   Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепцією Загальнодержавної цільової програми патріотичного виховання громадян., Концепцією громадянської освіти та виховання в Україні, Державною цільовою програмою «Молодь України».

        Національне виховання в коледжі спрямоване на формування у молоді орієнтирів на загальнолюдські цінності, виховання любові до своєї держави, її народу, готовності брати активну участь у процесах державотворення.   

                            Мета національного виховання:

             Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу; формування у молоді рис громадянина України.

                       Принципи національного виховання

 1.    Єдність національного і загальнолюдського полягає у формуванні національної свідомості, любові до рідної землі, народу; у оволодінні українською мовою, культурою, традиціями, звичаями рідного народу та надбаннями світової культури.

2.    Природовідповідність – врахування цілісності природи людини, її психологічних, національних і релігійних особливостей.

3.    Культуровідповідність – органічний зв”язок з історією народу, його мовою, культурою, етикою та мораллю, релігійними традиціями обрядами.

4.    Демократизація та гуманізація – сприяння розвитку різноманітних форм співпраці і встановлення довіри між вихователями і вихованцями, формування поваги до особистості.

5.    Гармонізація родинного і суспільного виховання – об”єднання і координація виховних зусиль усіх суспільних інституцій, організації педагогічного всеобучу батьків.

                         

                 Безперервність і наступність виховної роботи  полягає в здійсненні виховання свідомої національної інтелігенції шляхом поєднання навчання і виховання, у сприянні оновлення і збагачення інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти, примноження культурного потенціалу, створення необхідних умов для розвитку особистості, її мислення, загальної культури, пропагування здорового способу життя.

           Основні напрямки культурно-виховної роботи

 Реалізація основних завдань і принципів культурно-виховної роботи у національній системі освіти здійснюється у ряді пріоритетних напрямів виховання:

Патріотичне виховання – формування патріотичних почуттів, вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім”я процвітання української держави.

Правове виховання – формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів; знання і дотримання у поведінці Законів України.

Морально-етичне виховання – прищеплення і розвиток моральних принципів і переконань та потреби поводити себе відповідно до морально-етичних норм, що діють в суспільстві.

Художньо-естетична освіченість і вихованість особистості – виховання у молоді естетичних поглядів  і смаків, які грунтуються на народній естетиці та   на кращих надбаннях цивілізації.

Професійно-трудове виховання – формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями професійної майстерності.

Екологічне виховання – формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи,відчуття відповідальності за неї як за національне багатство

Формування здорового способу життя – утвердження здорового способу життя як невід”ємного елемента загальної культури особистості. Повноцінний фізичний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров”я.

Гендерне виховання – формування світогляду молоді на засадах рівних прав між чоловіками та жінками.

Родинно-сімейне виховання – формування у молоді поваги до родинних традицій, ставлення до сім”ї як до соціальної та особистої моральної цінності.

Усі напрямки культурно-виховної роботи тісно взаємопов”язані, доповнюють один одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення. Разом з тим, усі вони стверджують цілісну систему національного виховання.

  

            Форми і методи культурно-виховної

                              роботи в коледжі

 

Найбільш доцільними є такі форми і методи роботи: бесіди, екскурсії, КВК, вікторини, орггодини, круглі столи, ділові зустрічі, зустрічі поколінь, дискусії, турніри, трудові десанти, волонтерські акції, конкурси професійної майстерності, тематичні конференції, диспути, літературні вітальні, вечори, свята, обряди, участь у державних акціях, спортивні змагання, участь у студентських олімпіадах, робота клубів за інтересами, огляди художньої самодіяльності, агітбригади, відвідування театрів, кінотеатрів, музеїв, художніх виставок та ін.

 
< Попередня   Наступна >
porno escort bayan