ГОЛОВНА arrow ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ arrow Звіт директора коледжу за 2017 рік  
21.07.2018
Звіт директора коледжу за 2017 рік Надрукувати

Колектив Могилів-Подільського медичного коледжу у 2017 р. працював над пошуками нових моделей, форм і методів навчання та виховання, які спрямовані на гуманізацію та активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів та поєднувалися з якісним оволодінням потрібних знань, умінь та навичок.

       В навчальному закладі у 2017 р. навчалося 467  студентів, з них   на державному замовлені - 299(64%) студентів, на контрактній основі – 168 (36%), студентів.

 13 відмінників, 286 студентів навчалося на «5» і «4», 8 студентів отримали диплом з відзнакою.

       Переможці внутрішньоколеджних конкурсів та олімпіад  брали участь в  обласних олімпіадах  і займали  призові місця. Член гуртка української літератури Кльоц Аліна, студентка першого курсу, зайняла 1 місце у ІY етапі YІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім..Т. Шевченка та 1 місце в ІІІ етапі ХYІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.. П. Яцика.

Кльоц Аліна отримає стипендію Президента України.

     Випущено з навчального закладу  у 2017 році 119 студентів. Завдяки роботі комісії щодо сприяння працевлаштування випускників, в 2017 році з 75 студентів, які навчалися за державним замовленням, 72 випускника отримали направлення на роботу, 3 – право на самостійне працевлаштування.

      З метою покращення якості практичної підготовки, контролю за її проведенням та наближенням її до першого робочого місця переддипломна практика зі спеціальності сестринська справа проводилась протягом восьмого семестру наскрізно. Також в коледжі напрацьований тісний зворотній зв'язок  з базами практики, в якому велика роль загальних керівників – головних лікарів та безпосередніх керівників - головних медсестер лікарень.

       Показник ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок М. Сестринська справа”  по Могилів - Подільському медичному коледжу  складає – 93,7%, “Крок М. Лікувальна справа-  95,6%.

     Викладачі  коледжу у 2017 р.підвищувати свій фаховий рівень на ФПК при Національному      медичному   університеті ім. О.О. Богомольця

в м. Києві, проходити стажування  при  Вінницькому національному медуніверситеті ім. М.І. Пірогова, брати активну участь  в роботі  базових методичних рад та методоб’єднань навчальних закладів  регіону,  науково – практичних, науково – методичних  конференціях медичних закладів регіону, міжнародних конференціях.

     Навчальний процес у коледжі  в 2017 році здійснювало 62 викладача,  49 штатних (24особи - лікарі, 25осіб – педагоги),  з яких 30 викладачів вищої категорії (62%), 4 – першої (8%), 6 - другої (12%), 9 – спеціаліст (18%); 16 мають звання викладач-методист, 4 - старший викладач; 13 – сумісників, з яких 1 має вищу категорію, 4 - першу, 1 – другу, 7 - спеціаліст. В коледжі працює 15 викладачів, які нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України»,  3  викладачі  - нагрудним знаком   «Відміннику охорони здоров'я»,   1 викладач знаком «Антон Макаренко», 1 має почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров'я України», 1  викладач нагороджений знаком    «Петро Могила».

         З метою покращення матеріально-технічної бази та забезпечення безпеки життєдіяльності  коледжу у 2017 р.  проведено :

 

 • ремонти спортивної зали, тренажерних залів, навчальних кабінетів, лабораторій, студентського гуртожитку на суму 4250 грн.;
 • вимірювання опору заземлюючих пристроїв та струму короткого замикання об’єктів коледжу на суму 5095 грн.;
 • повірку манометрів, лічильників, та перезарядку вогнегасників на суму 5605 грн.;
 • придбання вогнегасників  на загальну суму 2394 гривень;
 • проведено роботи по капітальному ремонту покрівлі навчального корпусу № 2 на суму 1426,2 тис. грн.

 

Книжковий фонд складає     50342   тис. примірників.

         Сьогодні  і  на перспективу колектив коледжу працює над вирішенням таких проблем:

 

 • застосування нового підходу до проектування навчальних  
 • занять;
 • обґрунтування та добір освітніх інструментів формування  
 • компетентностей та  критеріїв їх оцінювання.
 • вибір оптимальних   форм і методів практичної підготовки студентів з метою максимальної адаптації до робочого місця;
 • робота над вивченням ринку праці молодших медичних спеціалістів та тісна співпраця з базами навчальної і виробничої практики, з роботодавцями;
 • поповнення та покращення матеріально-технічної бази;
 •  поповнення бібліотечного фонду новими підручниками та посібниками;
 • інформаційно – видавнича діяльність викладачів коледжу;
 • вивчення і впровадження  досвіду кращих викладачів;
 • підвищення рівня якості надання освітніх послуг  з метою надання повної загальної середньої освіти та підготовки висококласного конкурентоспроможного фахівця;
 • максимальне  використання   інноваційних  дидактичних технологій   у навчально-виховному  процесі,
 • урізноманітнення форм і методів роботи зі студентами з метою формування активної життєвої позиції;
 • робота  з обдарованою молоддю;
 • організація змістовного дозвілля студентів.

 

 

 
< Попередня   Наступна >
porno escort bayan