ГОЛОВНА arrow НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА arrow Навчально-методичні публікації викладів arrow Публікація Юхимчук В.В.  
23.03.2018
Публікація Юхимчук В.В. Надрукувати
29.02.2008

Увага практичному навчанню

Юхимчук Вікторія Володимирівна
завідувач практичним навчанням

 

admin41.jpgСучасний ринок праці вимагає від медичних закладів суттєвого підвищення рівня як теоретичної, так і практичної підготовки випускників. І якщо рівень теоретичної підготовки є достатньо високим, то практичній частині часто приділяють недостатньо уваги, хоча для медсестри, фельдшера, акушерки вона має, можливо, навіть більше значення, аніж теоретична.

Метою практичного навчання є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації їх майбутньої професії, формування в них знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Процес набуття студентами практичних навичок і вмінь можна умовно поділити на 2 основних етапи: перший – доклінічне відпрацювання навичка на фантомах і доведення його до стадії автоматизму, другий – виконання навичка біля ліжка пацієнта.

Перший етап проходить під час навчальної практики в кабінетах доклінічної практики. На сьогодні в коледжі функціонує 9 таких кабінетів: з сестринської справи – 2, з терапії – 1, з хірургії – 1, з інфекційних хвороб – 1, з ВМП – 1, з акушерства і гінекології – 1, з стоматології – 2.

Всі кабінети оснащені необхідними медичними інструментами та матеріалами, фантомами для відпрацювання практичних навичок, лікарськими засобами. При їх оснащенні створено умови, максимально наближені до реальних умов роботи в лікарні. Тому кабінет доклінічної практики з хірургії оснащено як операційну, кабінет акушерства обладнано як пологову залу, гінекології – як оглядовий кабінет, сестринської справи – як маніпуляційну.

Постійно база кабінетів поповнюється сучасними фантомами. Так, за останні два роки придбано багатофункціональний фантом для проведення серцево – легеневої реанімації “ Оживленная Анна” виробництва Австрії, манекен-тренажер “Basic buddy” (5шт) для серцево-легеневої реанімації, виробництва фірми “Nasco”, тренажер внутрішньовенних/ внутрішньоартеріальних ін’єкцій “Венатек”, фантом для внутрішньо-венних ін’єкцій, виробництва Австрії.

Навички пеленання, годування дитини раннього віку студенти відпрацьовують на фантомі ляльки, яка “плаче” в стані голоду і заспокоюється після годування. Під час проведення практичних занять використовуються відеозаписи пологів, операцій, пункцій та інших медичних втручань, які не завжди можна побачити в умовах районної лікарні.

В позаурочний час кабінети доклінічної практики функціонують як тренажерні класи, де кожен студент може відпрацювати певний навичок під контролем чергового викладача. xirurg1.jpg

Але навіть найсучасніші максимально наближені до реальності фантоми і умови не замінять роботу біля ліжка пацієнта. Адже необхідно знайти підхід до пацієнта, перебороти страх перед виконанням маніпуляції, врахувати індивідуальні особливості пацієнта, не розчаруватися в разі невдавлого виконання маніпуляції, відчути відповідальність за результат своїх дій.
Тому не менш важливим є правильна організації практичних занять в навчальних кабінетах лікарні.

На базі Могилів-Подільської ЦРЛ для проведення навчальної практики створено 15 навчальних кімнат: з терапії – 3, з хірургії – 2, з акушерства та гінекології – 2, з неврології – 1, з інфекційних хвороб – 1, з шкірних хвороб – 1, з фізіотерапії – 1, з педіатрії на базі дитячої міської лікарні – 2, з стоматології на базі міської стоматологічної поліклініки – 2.

Основна мета практичного заняття на базі – навчити студента працювати з пацієнтом, виконувати маніпуляції на живій людині.

Важливою проблемою на цьому етапі є існуюча на сьогодні ситуація в лікарні, а саме: незавантаженість відділень пацієнтами, відсутність тематичних пацієнтів, не завжди медперсонал доброзичливо ставиться до присутності студентів у відділенні, більшість ліків пацієнти купують за власні кошти і тому не погоджуються на виконання маніпуляцій студентами, короткий термін практичного заняття (3 год), за який неможливо встигнути всім студентам відпрацювати навички, не завжди час проведення практичних занять співпадає з часом виконання лікарських призначень, операцій та ін., викладачі коледжу не мають сумісництва в лікарні і тому немає безпосереднього доступу до лікувального процесу, викладачі-сумісники не завжди мають можливість відпрацювати з студентами всі необхідні навички в зв’язку з своєю завантаженістю.
Тому зростає роль виробничої та переддипломної практики в професійному становленні студента.

Саме вона наближає майбутнього спеціаліста до реальних умов його фахової діяльності. Адже коли студент під час виробничої практики виконує функціональні обов’язки медсестри, акушерки чи фельдшера, під контролем медперсоналу лікарні виконує маніпуляції, самостійно спілкується з пацієнтом як повноправний член медколективу, звикає до свого майбутнього робочого місця, вливається в колектив, відчуває відповідальність за свої дії, зростає його значимість в очах пацієнтів, в результаті чого він більш реально оцінює себе і прагне самовдосконалення.
Тому покращення стану виробничої практики є одним з важливих напрямків роботи колективу коледжу.

Особливої актуальності це набуває сьогодні, коли ринок праці вимагає конкурентноспроможних фахівців.
Проаналізувавши стан організації виробничої практики, ми визначили, що багато проблем залежать не від навчального закладу, а від баз проходження практики.
На жаль, зараз, в умовах перенасиченості ринку праці, яка викликана скороченням робочих місць, лікарні часто не бачать в практикантах своїх майбутніх працівників. А звідси і байдужість до якості їх підготовки. Це і є основною причиною виявлених проблем.
Вирішити їх можливо лише в тісній співпраці колективу коледжу і баз практики. І для цього часто недостатньо зв’язку по телефону, відвідування баз методкерівниками, завідувачем практики, адміністрацією. Адже під час відвідувань не завжди вдається зустрітись з керівниками практики від бази і вирішити проблемні питання. Лише спільне ґрунтовне, конструктивне обговорення проблем дасть можливість знайти найбільш оптимальні шляхи для їх вирішення.

З пропозиції директора коледжу, який має чималий досвід роботи завпрактики, було запроваджено проведення практичних конференцій з питань проблем практичного навчання, які відбулися в травні 2005 та 2006 року. Хочу відмітити, що більшість з керівників лікарень – наших баз – з розумінням поставились до нашої пропозиції щодо конференцій і відрядили своїх делегатів. В роботі конференцій взяли участь головні лікарі, начмеди, головні медсестри лікарень – баз практики, старші медсестри відділень Могилів–Подільської райлікарні, методичні керівники, студенти випускних курсів. Ідею проведення конференцій підтримало і управління охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації в особі завідувача відділу кадрів Білоуса Д.М., який брав участь в роботі конференцій.

Ми ознайомили представників практичних баз з новими нормативними документами, які стосуються організації та проведення практики студентів, висвітлили сучасні тенденції в підготовці медичних сестер, ознайомили головних медсестер лікарень з етапами сестринського процесу та особливостями медсестринської документації. Обговорювалась дуже болюча проблема оплати праці керівників практики від баз.

Керівники практичних баз висказали свої проблемні моменти, які виникають під час виробничої практики на місцях. Так, керівників від баз дуже турбують питання недосконалого рівня знань студентів з питань санітарно-епідеміологічного режиму, не завжди вчасного бакобстеження студентів-практикантів, перезавантаження деяких баз практики, що утруднює керівництво і контроль практики.

Обговоривши всі поставлені проблеми, учасники конференцій прийняли рекомендації щодо покращення практичного навчання студентів Могилів-Подільського медколеджу.
Рішення конференцій одразу після їх закінчення почали активно впроваджувати в життя. Вирішилось питання оплати праці безпосереднім керівникам практики. Більш жорстким став контроль за виробничою практикою з боку як методичних керівників, так і керівників від баз, на кожній базі в кожному відділенні було заведено журнали обліку відвідувань, які контролювались загальними керівниками практики. Захист переддипломної практики з основ сестринської справи було проведено на базах Жмеринської, Томашпільської, Чернівецької, Барської і Могилів-Подільської ЦРЛ. Цим ми досягли дуже важливого: серйозного ставлення керівників баз і керівників практики до цього питання, підвищення відповідальності студентів.
Важливість заходу була високо оцінена всіма учасниками конференції, в тому числі Білоусом Д.М. Він рекомендував поділитись досвідом з іншими навчальними медичними закладами області.

На наш погляд, така форма співпраці колективів коледжу та баз практики є дуже ефективною, сприяє досягненню важливої мети – підготовці високоспеціалізованих медичних кадрів, які б повністю відповідали вимогам сучасної системи охорони здоров’я.

Останнє оновлення ( 29.02.2008 )
 
< Попередня   Наступна >
porno escort bayan