ГОЛОВНА arrow НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА arrow Методична робота коледжу arrow ПЛАН РОБОТИ МЕТОДКАБІНЕТУ КОЛЕДЖУ НА 2018/ 2019 Н.Р.  
30.09.2020
ПЛАН РОБОТИ МЕТОДКАБІНЕТУ КОЛЕДЖУ НА 2018/ 2019 Н.Р. Надрукувати

ПЛАН

РОБОТИ  МЕТОДКАБІНЕТУ КОЛЕДЖУ  

 НА 2018/ 2019 Н.Р.

 

Основні напрямки роботи кабінету :

1.     Оптимальний вибір моделі методичної роботи з педагогічними кадрами.

2.     Модернізація змісту, форм розвитку професійної компетентності та культури викладачів.

3.     Вивчення, апробація та впровадження в практику  наукових ідей, інноваційних технологій навчання.

4.     Організація творчої, пошукової, наукової роботи . 

5.     Здійснення постійного моніторингу  показників роботи навчального закладу, окремих педагогічних працівників.

6.     Координація змісту, підходів, методичного забезпечення освітньо-виховних впливів на студентів.

7.     Інформаційно-видавнича діяльність, зміцнення навчально-методичної бази.

8.     Організація та проведення представницьких педагогічних заходів.

9.     Інформація діяльності  методичної служби.

10.Впровадження ефективних, масових, колективних, групових та індивідуаль -

     них форм роботи з педагогічними кадрами з використання технологій, що за- 

     безпечують належні умови для   безперервного професійного вдосконалення  

     й росту майстерності.

11.Розвиток творчої активності педагогів, професійної компетентності,

    духовності, відповідальності за результати своєї праці.

12.Вироблення форм і методів для підвищення фахової майстерності викладачів та ефективності їх роботи.

 

 №

з/п

     

ДАТА

 

ЗМІСТ РОБОТИ

Відповідальний  за виконання

Відмітки про вик.

1.     Організаційні заходи

1.

До 05.09.18

 З метою вивчення пропозицій викладачів провести діагностичне анкетування

Методист

 

2.

До 20.09.18

Спланувати :

§  роботу атестаційної  комісії ;

§  роботу методради;

§  роботу циклових комісій;

§  роботу “школи педагогічної майстерності”;

§  проходження ФПК викладачами коледжу;

§  роботу методиста;

§  роботу викладачів- наставників;

§  методкабінету.

 

 

 

Методист

Голови циклових комісій

 

3.

До 03.10.18

Скласти  графіки :

§  відвідування викла-дачами обласних методоб”єднань;

§  проведення відкритих  занять, виховних заходів;

§  написання методрозробок;

§  проведення декад, тижнів циклових комісій;

§  проведення тижня викладачів “школи педмайстерності”

§  відвідування занять методистом;

§  проведення  засідань атестаційної комісії;

§  проведення засідань циклових комісій;

 

 

Методист

 

4.

 

 

 

Постійно, протягом року

Організувати постійнодіючі :

§  виставки методна- працювань викладачів:

§  з досвіду роботи.

Методист

Голови циклових комісій

Викладачі - методисти

 

5.

Протягом року, за  планом, за графіком

Організувати проведення засідань :

§  методради (за планом);

§  циклових комісій (за графіком );

§  школи педмайстерності

    ( за планом):

§  творчої редакційної групи ( за потребою)

§  атестаційної комісії 

     ( за  графіком)

 Методист

 

ІІ. Навчально – методична робота

1.

Протягом року

Організувати і провести рецензування планів роботи циклових комісій,  методичних розробок, лекцій, практичних занять

Костецька В.В.

Голови циклових комісій

 

2.

Протягом року

Організувати і провести рецензування   посібників, навчальних планів і програм, які створюються  протягом року.

Костецька В.В.

 Викладачі

 

3.

 

 

 

Січень

 

 

Підготувати матеріали:

§  методичні рекомендації викладачам медколе-джу щодо  використан-ня інтегрованих технологій навчання

Методист

Голови циклових комісій

 

 

 

 

 

4.

Протягом року

Поповнювати картотеку  методичних матеріалів

Методист

Лаборант

 

5.

Протягом року

Поповнити папки :

§  методзабезпечення практичних занять ;

§  методзабезпечення теоретичних занять;

§  зразки нетрадиційних  форм та методів навчально – виховного  процесу з дисциплін ;

§  зразки  кращих методматеріалів;

§  зразки  комплексного  забезпечення кожної  дисципліни;

§  зразки забезпечення самостійної роботи студентів

 

 

 

 

 

 Голови циклових комісій

Викладачі

Методист

 

6.

ІІ семестр

Підготовка  матеріалів  пошукової  та науково – дослідницької роботи до участі в  науково – практичний   конференції викладачів та студентів коледжу

Голови циклових  комісій

Юхимчук В.В.

 

7.

 До 03.01.19

Розробити діагностичні  анкети різного  спрямування і практичного використання

Методист

 

8.

 

Січень-червень

Провести конкурси :

§  кабінетів;

§  на кращу методроз-робку заняття;

§  методрекомендацій, адресованих студентам та  викладачам – колегам   для вирішення  проблем навчально-виховного процесу

Методист

Голови циклових  комісій

 

9.

 

Взяти участь в  обласних  олімпіадах,конференціях

 

 

ІІІ. Підвищення фахової і педагогічної майстерності

1.

Вересень

Скласти план  підвищення  кваліфікації  викладачів на 2018/ 2019  н. р. Організувати його  виконання

Костецька В.В

 

 

2.

До 05.10.18

Організувати відвідування викладачами коледжу  методоб”єднань згідно    з планом  роботи  обласних методичних  об”єднань викладачів вищих  навчальних закладів І та ІІ рівнів Вінницького регіону;   медичних навчальних закладів  регіону

Костецька В.В

 

3.

Протягом року

Організувати звітність викладачів про проходження курсів  підвищення каліфі-кації, обмін набутими знаннями

Костецька В. В.

Голови циклових комісій

 

4.

За планом

Заслухати  на засіданні методради творчі звіти  викладачів   про підвищення фахової  кваліфікації та  майстерності .

Боднар Н.Д.

Бескупський П.М

Кравець О.А.

Пастух І.П.

Петрусенко О.В.

Рибак В.С.

Хмільовська О.А.

Байдецька З.М.

Шостаківський Д.

 

5.

 

 

За графіком

 

Організувати згідно графіка проведення відкритих занять з наступним обговоренням

Голови циклових комісій

 

 

6.

 

До

15 березня

2019р.

 

Підготувати  матеріали для   проведення  позачергової атестації  викладачів  згідно  наказу голови атестаційної комісії

Методист

 

 

7.

Протягом року

Періодично знайомити  викладачів з новинками  педагогічної, методичної та фахової літератури

Зав. бібліотекою

 

8.

Протягом року

Систематично поповнювати папки новими матеріалами “На допомогу  викладачу “.

Методист

Голови циклових комісій

 

ІV. Вивчення , узагальнення та поширення  досвіду 

1.

Протягом року

червень

 

 

Підготувати і провести аналіз щодо вирішення проблем циклових комісій:

-         загальноосвітніх дисциплін;

-         клініко – хірургічних  дисциплін;

-         терапевтичних дисциплін;

-         фундаментальних та загальномедичних дисциплін.

-         фізичного виховання

-         сестринської справи та сімейної медицини

 

 

Голови циклових комісій

Методист

 

2.

Щомісячно

Оформити в методкабінеті постійно діючу виставку кращих  методматеріалів.

Голови циклових комісій

Методист

 

3.

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 Узагальнити передовий дос-від роботи викладача внутріш-ньої медицини Грабовської Л.М. з питання «Гурткова

 робота – як засіб формування професійних компетентностей фахівців-медиків»

Методист

 

4.

Протягом року

З метою розповсюдження та вивчення  перспективного  до-свіду роботи викладачів коле-джу  організувати їх виступи на засіданнях “школи  педаго-гічної майстерності”, друкува-ння в  науково – методичному віснику, випуск творчих  бюлетенів, напрацювань.

Голови циклових комісій

Методист

 

 
< Попередня   Наступна >
porno escort bayan