Вивчення передового досвіду роботи викладача основ медсестринства, догляду за хворими та медичної

 

Вивчення передового досвіду роботи викладача  основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки, медсестринства в сімейній медицині

Воронко А.І. з питання:

“Система тренінгових майстер-класів у викладанні дисциплін: “Основи медсестринства”, “Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка”, “Медсестринство в сімейній медицині”.

 

 

 

Обґрунтування теми  та мети досвіду

 

П.І.Б. викладача, досвід якого вивчається

 

Воронко Альбіна Іванівна

 

Тема досвіду

     Система тренінгових майстер-класів у викладанні дисциплін: “Основи медсестринства”, “Догляд за хворими та медична  маніпуляційна техніка”, “Медсестринство в сімейній медицині”.

Обґрунтування теми:

          Майстер-клас- це одна з форм ефективного  професійного, активного навчання, під час якого спеціаліст  не тільки розповідає, а що ще більш важливо, показує, як  застосувати на практиці нову технологію або метод. Практичний тренінг - це інструмент для формування вмінь і навичок; форм розширення власного набутого досвіду; спеціальна технологія, яка допомагає краще зрозуміти та усвідомити новий матеріал. Тренінгові методи роблять процес навчання цікавим, необтяжливим . Навчання під час тренінгу сприяє формуванню навичок співпраці, спілкування, дає можливість досконало оволодіти практичними навичками, відкриває нові перспективи, що дуже важливо для забезпечення подальшого удосконалення навчально-виховного процесу, доступності та ефективності навчання, якісної професійної підготовки майбутніх медичних працівників. Система тренінгових майстер-класів створює умови для зростання педагогічної майстерності викладача, а  також формування клінічного мислення у студентів, професіоналізму.

Мета досвіду:

    Вивчення та узагальнення перспективного досвіду, набутого в процесі роботи в коледжі з метою поширення його серед викладачів коледжу та використання в практичній діяльності

Характеристика викладача, досвід якого вивчається:

     Воронко Альбіна Іванівна в 1985 – 1986 рр. викладала основи  медсестринства та терапію як штатний викладач  медичного коледжу після закінчення медичного університету, потім працювала лікарем-терапевтом на протязі 20 років, досягла вищої кваліфікаційної категорії лікаря-терапевта. В 2006 р. перейшла на роботу в медичний коледж штатним викладачем терапевтичних дисциплін. Педагогічний стаж 10 років 8 місяців, викладач І категорії, старший викладач.

     Альбіна Іванівна володіє глибокими науково-теоретичними та практичними знаннями, досконало володіє методикою викладання, проводить  змістовну та різноманітну роботу зі студентами під час навчального процесу.

     Планування, організація та проведення  теоретичних і практичних занять направленні на розширення  пізнавального інтересу студентів, розширення їх кругозору, формування професійного мислення  та освоєння майбутньої професії. Викладач з успіхом використовує передові технології навчання, готує студентів до регіональних конкурсів “Кращий за фахом”, конкурс “Кращий знавець  сестринської справи”, творчо підходить до організації навчального процесу, що стало вихідною основою для вивчення досвіду викладача.

 

 

План

вивчення передового досвіду викладача основ медсестринства, медсестринства в сімейній медицині Воронко А.І. з питання: “Система тренінгових майстер-класів у викладанні дисциплін: “Основи медсестринства”, “Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка”, “Медсестринство в сімейній медицині”.

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

1.

Вивчення плануючої документації викладача

вересень

 

2.

Організація відвідування занять з основ медсестринства, догляду за хворими, медсестринства в сімейній медицині викладачами циклової комісії

Протягом року

 

3.

Аналіз доповідей, методичних розробок, інших педагогічних напрацювань викладача

ІІ семестр

 

4.

Оцінка стану науково-методичного забезпечення дисципліни

ІІ семестр

 

5.

Оцінка стану робочого місця викладача

І семестр

 

6.

Ступінь володіння викладачем педагогічними знаннями та вміннями, педагогічними технологіями

І,ІІ семестр

 

7.

Виступ викладача на засіданні циклової комісії

І, ІІ семестр

 

8.

Написання методичної розробки “Гіпертензив-ний синдром в практиці сімейної медицини”

ІІ семестр

 

9.

Доповідь на засіданні циклової комісії “Методичні рекомендації з проведення майстер-класу як групової форми методичної роботи”

І семестр

 

10.

Доповідь на засідання циклової комісії “Вітогенні технології компетентісного навчання”

ІІ семестр

 

11.

Організація виставки  методичного забезпечення дисципліни

ІІ семестр

 

12.

Організація та проведення конкурсу серед студентів ІV курсу “Кращий за фахом”

ІІ семестр

 

13.

Участь у проведенн1 декади циклової комісії

І семестр

 

14.

Заслуховування інформації про стан вивчення досвіду викладача Воронко А.І. на засіданні методичної ради

ІІ семестр

 

15.

Оформлення матеріалів про вивчення досвіду

ІІ семестр