Привітання

vm_kordon.jpgРадий вітати колег,
студентів, випускників коледжу
та гостей нашого веб-сайту

Суспільно-політичні та економічні зміни в Україні, інтеграція країни в європейський освітній простір потребують удосконалення професійної підготовки фахівців. Увага до поліпшення якості освіти та її особистісна орієнтація визначається не тільки інформативним змістом дисциплін, які вивчаються, а й розвитком внутрішнього світу людини, її власного "Я", зумовили потребу в розширенні освітніх цілей, які б відповідали сучасним запитам суспільства.

Колектив Могилів Подільського медичного коледжу працює над введенням нових технологій і підходів в організації навчально-виховного процесу, тому що сьогодні пріоритетною стає якість освіти, як невід'ємної умови її конкурентоспроможності. Педагоги постійно шукають нові форми і методи викладання, які б давали найбільший ефект, найвищий коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу студентами, прищеплювали їм практичні навики, покладаючись на свої знання, досвід, інтуїцію, розуміння вимог дня. Це забезпечує підвищення рівня професійної кваліфікації та компетентності студентів.