Звіт директора коледжу за 2018 рік
Сьогодні досить актуальним є всебічне переосмислення підходів до модернізації медичної освіти, яке ґрунтується на компетентісних засадах. 
Саме тому пріоритетним напрямком у роботі колективу Могилів – Подільського медичного коледжу в період 2018- 2019 н. р. була робота над методичною проблемою „Компетентісний підхід при навчанні студента - медика”. 
За окресленої проблеми робота проводилась по наступних напрямках :
зміна підходів до викладання та навчання студентів;
формування компетентностей;
застосування нового підходу до проектування навчальних занять;
обґрунтування та добір освітніх інструментів формування компетентностей та критеріїв їх оцінювання.
У Могилів – Подільському медичному коледжі у 2018-2019 н.р. навчалося 467 студентів, з них навчальний рік закінчило на «відмінно» 25 студентів, на «відмінно та добре» 223 студента.
Виробнича практика студентів Могилів-Подільського медичного коледжу практика проводилась на базах, затверджених наказом департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації за № 464 від 26.04.2013р. З усіма базами практики укладено договора на проведення практики студентів.
З метою покращення якості практичної підготовки, контролю за її проведенням та наближенням її до першого робочого місця переддипломна практика зі спеціалізації сестринська справа проводилась протягом восьмого семестру наскрізно. Також в коледжі напрацьований тісний зворотній зв'язок з базами практики, в якому велика роль загальних керівників – головних лікарів та безпосередніх керівників - головних медсестер лікарень. 
Про якість професійно – практичної підготовки студентів в 2018 р. свідчить якісний показник захистів практик : виробнича практика – 78%, переддипломна – 77%.
Показник ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М. Сестринська справа» по Могилів - Подільському медичному коледжу складає – 95,9%, «Крок М. Лікувальна справа» - 92%, «Крок М. Акушерська справа» - 91,9% .
З метою організації позааудиторної роботи, розвитку здібностей студентів, виявлення обдарованих дітей та роботи з ними протягом 2017-2018 навчального року в коледжі працювали:
11 предметних гуртків, в яких задіяно 54% студентів;
6 гуртків за інтересами, в яких задіяно 14% студентів;
10 спортивних секцій, в яких займалися 46% студентів.
Навчально-дослідницька та науково-пошукова робота підвищує ефективність навчального процесу, розвиває у студентів наукове мислення, прищеплює навики самостійних досліджень, розвиває ініціативу, формує творчий підхід до розв’язання проблеми, допомагає розкриттю інтелектуальних здібностей та творчих можливостей. Члени предметних гуртків займалися науковими та пошуковими дослідженнями. На підсумковій студентській науковій конференції були представлені роботи гуртківців,які в подальшому будуть надруковані у збірнику «Матеріали науково-пошукових робіт 2017-2018».
Переможці внутрішньоколеджних конкурсів та олімпіад брали участь в обласних олімпіадах і займали призові місця:
- ІІ місце - Кльоц А. в Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика (викл. Байдецька З.М..);
- ІІІ місце - Сауляк Т. в обласній олімпіаді з української мови (викл. Горбатюк М.К.);
- ІІ місце - Сауляк Т. в обласній олімпіаді з іноземної мови (викл. Колеснік О.І.).
Випущено з навчального закладу у 2018 році 122 студента, з них 60 студентів навчалося за державним замовленням. 57 випускників отримали направлення на роботу (95%), 3 випускника(5 %) – право на самостійне працевлаштування.
Викладання в коледжі здійснює 60 осіб , з них 45 штатних педагогічних працівників: нагороджені нагрудним знаком “Відмінник освіти України” 14 викл., нагрудним знаком “Відміннику охорони здоровя” 3 викл., нагрудним знаком “Антон Макаренко” 1 викл., знаком “Петро Могила” 1 викл. , 1 викл. має почесне звання “Заслуженний працівник охорони здоров'я України”.
28 викладачів(62%) мають вищу категорію, 6(13%) – першу, 14 викладачів(31%) мають звання викладач – методист.
У 2018 р. підвищували кваліфікацію 14 викладачів коледжу, атестації підлягало 13 викладачів. Атестовано 100%. Всі атестовані відповідають займаній посаді. 
З метою покращення матеріально-технічної бази та забезпечення безпеки життєдіяльності коледжу у 2018 році проведено: 
ремонти спортивної зали, тренажерних залів, навчальних кабінетів, 
лабораторій, студентського гуртожитку на суму 11037грн.;
придбано спецодяг на суму 3709 грн.; 
виготовлено проектно-кошторисну документацію на реалізацію протипожежних заходів на суму - 54253грн ; 
проведено протипожежну обробку на суму 39890 грн.; 
розпочато роботи по обладанню протипожежною сигналізацією та системою оповіщення про пожежу. Загальна вартість робіт складає 137994грн. Виконано робіт в 2018 році на суму 102000 грн.+ 35994грн. у 2019 році. 
виконано роботи по капітальному ремонту (фасадів) навчального корпусу №2 на суму 748995 грн.; 
придбано та проведено заміну теплолічильника на суму 69627 грн. 
Відповідно до Програми сприяння діяльності Могилів-Подільському медичному коледжу в забезпечені виконання сучасних вимог щодо 
організації навчально-виховного процесу за рахунок коштів інших місцевих бюджетів виділено кошти : 
Муровано-Куриловецькою та Могилів-Подільською райдержадміністраціями на суму - 150000грн., з них: 
придбано навчальної літератури на суму- 36900грн.,
фантоми та тренажери на суму -63100грн., 
комп’ютерна техніка на суму – 50000 грн.
Сьогодні і на перспективу дирекція та колектив коледжу працюють над вирішенням таких проблем:
завершення капітального ремонту корпусу № 2 – прогнозована сума – 760000 грн.;
вибір оптимальних форм і методів практичної підготовки студентів з метою максимальної адаптації до робочого місця;
завершення робіт з реалізації протипожежних заходів;
поповнення та покращення матеріально-технічної бази;
удосконалення форм та методів проведення профорієнтаційної роботи в світлі реалізації реформи охорони здоров'я;
індивідуалізація навчального процесу.