Наказ № 233

Могилів – Подільський  медичний коледж

 

Н А К А З

 

   від 11 жовтня 2019 року                                                   № 233                                                               

 

Про організацію виборів директора  

Могилів-Подільського медичного

коледжу

 

На виконання Рішення 39 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 26 вересня 2019 року  № 867 «Про конкурс на заміщення посад директорів вищих навчальних закладів – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області», відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 року № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту»», пункту 6.4. Статуту Могилів-Подільського медичного коледжу та враховуючи публікацію про проведення конкурсу в газеті «Сучасна освіта України» від 07 жовтня 2019 року №3940 (1627-28)

 

НАКАЗУЮ:

 

     1. Провести вибори директора Могилів-Подільського медичного коледжу (далі – Коледж) 11 грудня 2019 року.

 

      2. Утворити Організаційний комітет з проведення виборів директора Коледжу, затвердити його персональний та кількісний склад:

 

з\п

Прізвище, ім’я по батькові

 

Посада

1.

Апостол Наталя Василівна

керівник підрозділу сприяння працевлаштуванню випускників

2.

Гнаповська Олена Жанівна

старший інспектор з кадрів

3.

Дорош Олена Вікторівни

завідувач медсестринського відділення

4.

Кувіла Олеся Андріївна

студентка 4 курсу спеціалізація «Сестринська справа», голова студентської ради коледжу

5.

Сосновський Віктор Олександрович

викладач

6.

Філімонова Людмила Момирівна

заступник директора з навчальної роботи

7.

Юхимчук Вікторія Володимирівна

завідувач практики

 

     3. Утворити Виборчу комісію з проведення виборів директора Коледжу, затвердити її персональний та кількісний склад:

 

з\п

Прізвище, ім’я по батькові

 

Посада

1.

Жеребнюк Маряна Миколаївна

викладач

2.

Калініна Наталя Вікторівна

завідувач фельдшерсько-акушерського відділення

3.

Керницька Ганна Станіславівна

викладач

4.

Костецька Вікторія Вікторівна

методист коледжу

5.

Наконечна Тетяна Миколаївна

заступник директора з гуманітарної освіти та виховання

6.

Петренко Яна Олегівна

викладач

7.

Соколянська Оксана Станіславівна

студентка4 курсу спеціалізації «Лікувальна справа»

 

     4. Організаційному комітету та Виборчій комісії до 15 жовтня 2019 року на своїх засіданнях обрати голів, заступників голів та секретарів в установленому порядку.

 

     5. Організаційному комітету розробити та подати до 17 жовтня 2019 року на розгляд Педагогічної ради Коледжу:

1) Положення про порядок проведення виборів директора Коледжу;

2) Положення про Організаційний комітет з проведення виборів директора Коледжу;

3) Положення про Виборчу комісію з проведення виборів директора Коледжу;

4) Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора Коледжу;

5) Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах директора Коледжу;

6) Порядок організації роботи спостерігачів на виборах директора Коледжу.

7) Порядок акредитації представників засобів масової інформації на виборах директора Коледжу.

 

     6. Старшому інспектору з кадрів Гнаповській О.Ж до 22 жовтня 2019 року надати Організаційному комітету інформацію про чисельний склад станом на 23 жовтня 2019 року та алфавітні списки:

1) штатних педагогічних працівників Коледжу за підрозділами;

2) штатних працівників, які не є педагогічними працівниками за підрозділами, у яких вони працюють.

 

     7. Завідувачам відділень Калініній Н.В., Дорош О.В. до 22 жовтня 2019 року надати Організаційному комітету інформацію про чисельний склад студентів денної форми навчання станом на 23 жовтня 2019 року.

 

     8. Організаційному комітету:

1) Визначити квоту представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, і провести їх обрання до 29 листопада 2019 року;

2) Спільно зі Студентською радою визначити квоту представників з числа студентів Коледжу і провести їх обрання до 29 листопада 2019 року;

3) Скласти та подати Виборчій комісії список осіб, які мають право брати участь у виборах, до 02 грудня 2019 року.

 

     9. Заступнику директора з адміністративно–господарської роботи Маковію В.Г. забезпечити належні умови для роботи Організаційного комітету та Виборчої комісії, надати окремі, придатні для роботи приміщення та забезпечити необхідними засобами зв’язку, оргтехнікою тощо.

 

     10. Опублікувати цей наказ на офіційному веб–сайті Коледжу.

     11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

    Директор                                                                    В.М.Кордон