ГОЛОВНА arrow НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА arrow Методична робота коледжу arrow ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИСТА МОГИЛІВ - ПОДІЛЬСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ НА 2018 / 2019 Н.Р.  
17.02.2020
ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИСТА МОГИЛІВ - ПОДІЛЬСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ НА 2018 / 2019 Н.Р. Надрукувати

 

ПЛАН

РОБОТИ  МЕТОДИСТА  МОГИЛІВ - ПОДІЛЬСЬКОГО  МЕДИЧНОГО  КОЛЕДЖУ

НА 2018 / 2019 Н.Р.

 

         Загальна навчально-методична проблема над якою  педагогічний колектив коледжу в 2018/2019 навчальному році буде   працювати  «Компетентнісний підхід  при навчанні студента-медика» ІІ частина.  

         Навчально – методичні проблеми  циклових комісій :

 1. загальноосвітніх та соціально-економічних дисциплін

 “ Компетентнісний підхід  при навчанні студентів-медиків ”;

 2. фізичного виховання, охорони праці, БЖ та захисту Вітчизни   

 Компетентнісний підхід у формуванні  особистості медпрацівника на

 заняттях з ф/в,БЖ, захисту Вітчизни та охорони праці ”;

3.терапевтичних дисциплін “Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу підготовки молодших медичних спеціалістів на заняттях з дисциплін терапевтичного циклу”;

4.загальномедичних  та фундаментальних  дисциплін Компетентнісний підхід до студентів як засіб  підвищення якості їх знань та вмінь“;

5.клініко-хірургічних дисциплін “Реалізація компетентнісного підходу при вивченні хірургічних дисциплін”;

6.сестринської справи  та сімейної медицини “ Компетентнісний підхід  при навчанні  медичних сестер”.

Основні напрямки методичної роботи в коледжі :

·        зміна підходів до викладання та навчання студентів;

·        формування компетентностей;

·        застосування нового підходу до проектування навчальних занять;

·        обґрунтування та добір освітніх інструментів формування компетентностей та  критеріїв їх оцінювання.

 

 

 

з/п

    Дата

Зміст роботи

Відмітки про  виконання

1. Організація методроботи  

1.

1 – 19.09.18

Допомогти викладачам у якісному на-писанні  навчально-методичних розробок

 

2.

5. 09.18

Провести діагностування  з метою вивчення пропозицій  викладачів  щодо  планування

                                                          

3.

1 – 20.09.18

Спланувати методроботу :

§  педколективу коледжу;

§  методради;

§  методкабінету;

§  “школи педмайстерності”;

§  школи викладачів-наставників;

§  роботу  атестаційної  комісії

 

4.

1 – 30.09.18

Укласти  плани – графіки:

§  проведення відкритих занять та позаудиторних  заходів викладачами, викладачами-наставниками;

§  написання методрозробок;

§  проведення  тижнів, декад циклових комісій;

§  проведення тижня  викладачів “школи педмайстерності”;

§  відвідування обласних методоб”єднань;

§  засідань циклових комісій

§  проведення позачергової атестації викладачів

 

5.

За планом

Проводити засідання :

§  методради;

§  “школи педагогічної майстерності”

 

6.

Вересень

Червень

Організувати  проведення конкурсів-оглядів

методбази навчальних кабінетів, аудиторій.

 

ІІ. Навчально – методична робота

1.

Систематично

Надавати методичну  допомогу викладачам у написанні  методичних доповідей.

 

2.

Вересень

Провести засідання голів циклових комісій з питання опрацювання, дот-римання єдиних вимог  при написанні  та оформленні методичних  матеріалів.

 

3.

Систематично

Надавати допомогу  викладачам під час  розробки методики проведення відкритого заняття.

 

4.

Протягом року

Організовувати  проведення відкритих занять з подальшим їх обговоренням.

 

5.

Постійно

Надавати допомогу  в створенні та удосконаленні  навчально-методичного  комплексу дисципліни.

 

6.

Протягом року

Інформувати  про новинки  педагогічної та  спеціальної літератури.

 

7.

Червень

Організувати і взяти участь в конкурсах:

·        на кращу  методрозробку ;

·        на кращий навчально-методичний посібник.

 

8.

Протягом року

 

 Надати допомогу в організації і прове-денні  предметних олімпіад.

 

                                                         ІІІ. Робота з кадрами

1.

Постійно

Надавати допомогу  викладачам  з  методики  викладання

 

2.

Протягом року

Розпочати узагальнення передового досвіду роботи викладача внутрішньої медицини Грабовської Л.М. з питання “Гурткова робота - як засіб формування професійних компетентностей фахівців-медиків” 

 

3 .

Квітень

Підготувати  атестаційні  матеріали  і провести позачергову  атестацію викладачів.

 

 
< Попередня
porno escort bayan